2020-04-06 15:00Pressmeddelande

Sveriges Innovationsriksdag - #SIR20 flyttas till 2021 på grund av Covid-19

null

Sveriges Innovationsriksdag pausas helt 2020 på grund av covid-19, det har SISP i samråd med fler samarbetspartners och den lokala arrangören Skellefteå Science City bestämt. Nästa SIR blir i Skellefteå 21 – 22 april 2021 med förkonferens för medlemmar 20 april, nästföljande innovationsriksdag planeras i Sundsvall 2022.

Utvecklingen de senaste veckorna och det helt förändrade läget i omvärlden har gjort att beslutet känns givet även om förhoppningen fanns om att kunna genomföra SIR20.

Vad händer nu?
Arbetet med att utveckla Sveriges Innovationsriksdag fortsätter. SIR är en höjdpunkt där SISP samlar medlemmar, beslutsfattare, näringsliv, akademi och offentlig sektor för att tillsammans främja innovation och utveckling i Sverige. Eventet kommer att hållas som planerat på Scandic Skellefteå 21 – 22 april 2021 med förkonferens för medlemmar den 20 april. Fram till dess hittar vi andra sätt att samlas och idéutveckla gemensamt.

Är du redan anmäld till SIR20?
Deltagaravgift som redan betalts till SIR20 kommer att återbetalas. Ny anmälan öppnar under hösten tillsammans med detaljerat program för SIR21. Läs på sverigesinnovationsriksdag.se för mer information om hur återbetalning kommer att ske. 

Viktigt för dig som redan bokat hotell och resa.
Se över bokningar av resa och hotell snarast då SISP inte ansvarar för detta.

Har du frågor? Kontakta:

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
ulrica.gellerstedt@sisp.se

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark