2018-02-12 07:00Pressmeddelande

Sveriges Innovationsriksdag 2018 i Science Park Borås om Cirkulär ekonomi

null

Sveriges Innovationsriksdag samlar 10-11 april det svenska ekosystemet för innovation under temat Cirkulär ekonomi i Science Park Borås. Sveriges Innovationsriksdag arrangeras för åttonde året i rad av Swedish Incubators & Science Parks och i år i samarbete med Science Park Borås och Inkubatorn i Borås.

– Cirkulär ekonomi är högaktuellt och påverkar hela samhällsutvecklingen. Vi mobiliserar därför Sveriges nationella struktur av inkubatorer och science parks i ämnet under Sveriges Innovationsriksdag tillsammans med nationella, regionala och lokala nyckelaktörer från näringsliv, akademi och samhälle i Borås, säger Erik Bresky, vd Science Park Borås

Sveriges Innovationsriksdag är den medlemsbaserade branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks årliga konferens för innovation och affärsutveckling som 2018har temat Cirkulär ekonomi.

Science Park Borås är en kreativ miljö och mötesplats och ett utvecklingsnav i Borås som utvecklats från en traditionell industristad med textilproduktion som huvudsaklig näring till en modern utvecklingsnod där den samlade kunskapen från textilbranschen förädlats av kunskapsintensiva företag till nya innovationer och affärsmodeller.

För åttonde året i rad arrangeras Sveriges Innovationsriksdag när yrkesverksama och beslutsfattare från akademi, näringsliv, offentlig sektor och nationell politik samlas för att utbyta kunskap, erfarenheter och diskutera policies inom innovation.

2017 års Sveriges Innovationsriksdag arrangerades i Norrköping och Linköping. Konferensen attraherade 400 yrkesverksamma och beslutsfattare och 40 aktörer inom det svenska ekosystemet för innovation. Därtill prisades 12 entreprenörer som morgondagens samhällsbyggande entreprenörer av Swedish Incubators & Science Parks i samarbete med Stiftelsen ÅForsk och 201 möten ägde rum mellan startupföretag och storföretag.

Sveriges Innovationsriksdag är en nationell plattform som samlar hela ekosystemet för utbyte av erfarenhet och kunskap inom praktisk affärsutveckling och innovationsledning, utveckling av policies för innovation samt affärsmöten mellan startupföretag och storföretag.

Programmet för Sveriges Innovationsriksdag 2018 uppdateras kontinuerligt på webbsidan för Sveriges Innovationsriksdag. www.sverigesinnovationsriksdag.se

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag är en ledande nationell årskonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationskraft. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovativa miljöer, myndigheter, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare från små och stora bolag, media och andra opinionsbildare.

För mer information eller frågor kontakta:

Erik Bresky
vd
Science Park Borås
+46733778520
erik.bresky@hb.se

Magnus Lundin
vd
Swedish Incubators & Science Parks
+46709703807
magnus.lundin@sisp.se

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. 

Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark