2018-03-26 07:00Pressmeddelande

Två ministrar till Sveriges Innovationsriksdag 2018

null

Näringsminister Mikael Damberg (S) och miljöminister Karolina Skog (MP) deltar som talare under Sveriges Innovationsriksdag i Borås. Statsråden har egna programpunkter där de lyfter temat cirkulär ekonomi, affärsutveckling och innovation.

Regeringen har uttalat ambitionen att Sverige ska bli världsledande inom hållbar produktion och konsumtion av mode och textilier.

– Framtiden finns i den cirkulära ekonomin. Vårt sätt att resa, bo och konsumera behöver förändras för att tillvarata jordens resurser. Det handlar inte om att avstå från att göra saker, utan att göra det på ett annat sätt. Jag ser fram emot att besöka Sveriges Innovationsriksdag och prata om hur vi tillsammans skapar förutsättningar för cirkulära innovationer och nya affärsmöjligheter, säger Karolina Skog, miljöminister (MP).

Näringsminister Mikael Damberg deltar i Sveriges Innovationsriksdag som samlar kärnan av Sveriges aktörer inom affärsutveckling och innovation för tredje året i rad.

– Innovationsriksdagen är en fantastisk mötesplats och ett bra tillfälle att knyta nya kontakter. Inte minst för stora företag som söker nya samarbetspartners som kan bidra till att förnya deras verksamhet och för små innovativa företag som vill testa och skala upp sina lösningar, säger Mikael Damberg, näringsminister (S).

Miljöminister Karolina Skog och näringsminister Mikael Damberg talar på Sveriges Innovationsriksdag under eftermiddagen den 10 april. Andra som deltar från riksdagen är Fredrik Christensson (C), Ida Legnemark (V), Fredrik Christensson (C), Jennie Nilsson (S), Josef Fransson (SD), Lars Hjälmered (M), Lorentz Tovatt (MP), Mathias Sundin (L), Pernilla Gunther (KD), som möts i en debatt om innovation, 11 april.

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag är en ledande nationell årskonferens. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovativa miljöer, myndigheter, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare från små och stora bolag, media och andra opinionsbildare.

Program för Sveriges Innovationsriksdag 2018 finns på: www.sverigesinnovationsriksdag.se


För mer information eller frågor kontakta:

Kristian Wirsén
tf vd
Swedish Incubators & Science Parks
+46(0)709533640
kristian.wirsen@sisp.se

Erik Bresky
vd
Science Park Borås
+46(0)733778520
erik.bresky@hb.se

Henrik Jansson
vd
Inkubatorn i Borås AB
+46(0)703088092
henrik@ink-boras.se

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark