2018-03-12 07:00Pressmeddelande

Västra Götalandsregionens strategi för innovation diskuteras på Sveriges Innovationsriksdag 2018

null

Västra Götalandsregionen har över tid utvecklat en målinriktad och långsiktig strategi där regionen är en drivande och engagerad möjliggörare som prioriterar och stödjer inkubatorer och science parks. I Västra Götaland finns åtta inkubatorer och sex science parks med olika inriktningar.

– Västra Götalands science parks och inkubatorer utgör tillsammans ett unikt system för innovation. Här kan små och stora företag, akademi, institut och andra samhällsaktörer, samlas i gemensamma ansträngningar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och möta aktuella samhällsutmaningar såsom omställningen till en cirkulär ekonomi, säger Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen.

Regionen driver också erfarenhetsutbytesprogram mellan inkubatorerna, vars affärsutvecklingsprocesser används av regionen för att stimulera tillväxten av nya kunskapsintensiva företag. I projektet VINK arbetar inkubatorerna i ett kvalitetshöjande program, med syfte att skapa bättre förutsättningar för kontinuerlig samverkan mellan inkubatorerna, men även för att utveckla supporten till deras kundföretag.

– I VINK arbetar vi med att optimera leveransförmågan i våra inkubatorer. Vi arbetar med allt ifrån att resurseffektivisera våra processer genom att hitta gemensamma arbetssätt och förbättra interna stödprocesser, till att dela strukturkapital och öka kännedomen om den tillväxt som genereras av nya innovativa företag som utvecklas med stöd av inkubatorerna. Härigenom stärker vi regionens konkurrenskraft och skapar ett mer utvecklat och långsiktigt hållbart samhälle. Vi och våra kunder blir också mer uppmärksammade, även på en internationell marknad, när vi kraftsamlar våra verksamheter och samkommunicerar våra resultat, säger Henrik Jansson, vd Inkubatorn i Borås.

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag är en ledande nationell årskonferens. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovativa miljöer, myndigheter, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare från små och stora bolag, media och andra opinionsbildare.

Program och anmälan till Sveriges Innovationsriksdag 2018 finns på: www.sverigesinnovationsriksdag.se

För mer information eller frågor kontakta:

Henrik Jansson
vd
Inkubatorn i Borås AB
+46703088092
henrik@ink-boras.se

Erik Bresky
vd
Science Park Borås
+46733778520
erik.bresky@hb.se

Magnus Lundin
projektledare Sveriges Innovationsriksdag
Swedish Incubators & Science Parks
+46709703807
magnus.lundin@sisp.se

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark