2022-01-11 09:01Pressmeddelande

Vi söker morgondagens mest innovativa entreprenörer! Idag öppnar utlysningen av ÅForsk entreprenörsstipendium.

För åttonde året i rad samarbetar stiftelsen ÅForsk med den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks – SISP – för att hitta de mest briljanta entreprenörerna och affärsidéerna till ÅForsks åtråvärda entreprenörsstipendium.  

Idag tisdag den 11 januari öppnar ansökningsperioden till ÅForsk Entreprenörsstipendium och entreprenörer från det akademinära innovationsekosystemet i hela Sverige kan söka. Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer kommer att utnämnas och tilldelas 200.000 kronor vardera under rikseventet Sveriges Innovationsriksdag maj som i år kommer att arrangeras i Sundsvall. 

 

ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror. Den rikstäckande struktur av innovationsmiljöer som SISP:s medlemmar utgör ger oss en större möjlighet att stötta några av Sveriges mest lovande entreprenörer och framtida företag. Stipendiet om 200 000 kronor syftar till att stötta entreprenören att förverkliga sin affärsidé men vi vill också bidra till ökat intresse för entreprenörskap, både som yrkesval samt dess samhällsnytta, säger Anders Snell, verkställande ledamot ÅForsk, och fortsätter; - Förra året slogs rekord i antal ansökningar med drygt 30 % fler än 2020. Ansökningarna kom från 39 olika innovationsmiljöer, både stora och små, placerade över hela landet. Ansökningarna höll en mycket hög kvalitet med fantastiska innovationer och affärsidéer. ÅForsks mål är att minst hälften av de nominerade ska vara kvinnor och roligt är att se att antalet ansökningar från kvinnliga entreprenörer ökar betydligt för varje år. Förra året blev också fem kvinnor stipendiater, vilket var mycket glädjande. I år hoppas vi få samma goda uppslutning och uppmuntrar återigen särskilt kvinnor att söka. 

 

Ansökningsperioden är öppen från 11 januari 2022 till och med 11 februari 2022Efter utlysningstiden bedömer en jury ansökningarna, den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare. Vi välkomnar alla entreprenörer att söka till ÅForsk entreprenörsstipendium, oavsett om ni tillhör en inkubator/science park eller inte.  
 

Läs mer och ansök här. Där hittar du också information om förutsättningarna kring ansökan.  
 

 
Kontakt: 
 
Ebba Rydell
aforsk@sisp.se  
 
Anders Snell 
anders.snell@telia.com 

 

 


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se